PREGHIERE IN DIALETTO

 

U FUDDJTTU

 

Cruci fazzu e cruci via

cruci fazzu ‘n casa mia

cruci fazzu ndo ma ljttu

Diu ni scanza di fuddjttu

 

LU MANTU DI MARIA

 

Nchųi, nchųi la porta mia

cu lu mantu di Maria

Intra rocca e fora rocca

nuddu c'č chi mi la tocca

 

CU VOLI FARI MALI A MIA

 

Cu voli fari mali a mia

nan pozza truvari

na lucu, na strata, na via

nfina a crocca a buccirėa

 

Cu voli fari mali a mia

nan pozza truvari

na porta e na via

e mancu petri menzu a la via

 

San Giulianu

urbu di l'ucchi e ciuncu di manu

 

SIGNURI TI LAUDU E TI RINGRAZIU

 

Signųri ti lāudu e ti ringraziu

chi hai fattu sta bedda grazia

di fārimi scurėri sta santa jurnata

accussė m'aja fari ghiurnari sta santa nuttata

 

CU GESU MI CURCU

 

Vāju a ljttu pi durmėri

e cu dormi po murėri

Ahimé si veni a morti

chi sarā di la ma sorti?

 

Cu Gčsu mi curcu

cu Gčsu mi staju

Stannu cu Gčsu

chi pāura aju?

 

Posu a testa no chjumazzu

cu Gesų Cristu mi stringiu e mi brazzu

Lu demoniu mi č infideli

mi fazzu a cruci e mi lassu durmėri.

 

(per 3 volte, segnandosi)

San Fulippu e Santu Sistu

San Giuvanni e Gesų Cristu

 

IU MI CURCU NI STU LJTTU

 

Iu mi curcu ni stu ljttu

cu Maria supra lu pjttu

Iu dormu, idda vigghja

si c'č cosa mi rivigghja

 

Cu Gčsu mi curcu

cu Gčsu mi staju

chiamannu a Gesuzzu

paura nan aju

 

Iu mi curcu ni stu ljttu

cincu santi ci trovu iu

dui a la testa, dui a li pjdi

na lu mjnzu u Signuri Diu

chi mi dissi, chi mi scrissi

chi la cruci mi facissi

 

Dormi, riposa

nan pinzari mala cosa

 

Lu verbu sacciu, lu verbu aja diri

lu verbu di Nostru Signuri Gesų Cristu

 

LA TENTAZIONE

 

O passu di l'Auliveddi

ncuntrai na ntentazioni

Quant'era brutta la so fiųra

faciva scantari ogni criatura!

 

Vattėnni ntentazioni

ca cu mia nan hai chi fari

O jurnu da Santa Cruci e a notti di Natali

mi dissi milli voti: Gesų, Gesų, Gesų

 

MARIA E GIUSEPPI N’AVIT’AJUTARI

(Si recita durante il Viaggiu a Marunnuzza,

un pellegrinaggio che si effettua per sette

mercoledė consecutivi, a partire da quello successivo

alla Pasqua, e che ha come meta una cappella

che si trova nei paraggi del cimitero

 

Simu junti a lu purtaturi
la Madonna cu lu Signuri
nun avennu chi ci dari
la mannamu a salutari

Maria la rosa
Giuseppi lu gigghiu
Dātini ajutu, riparu e cunzėgghiu
Si cunzėgghiu nan ni putiti dari
Maria e Giuseppi n'avit’ajutari.

SALVE REGINA

(per i defunti)

 

Diu Vi sarvi, Regina

o Matri a Vui priamu

l' armuzza liberamu

d' intra lu focu.

           Mischini intra ddu locu

           suffrėscinu turmenti,

           e di tutti li parenti

           cca vonu aiutu

E Diu n’a cuncidutu

l' armuzza a suffragari

e limosina ama fari

in tutti l'ura.

         Iddi cun gran sudura

         pi nui fėcinu tantu

         e faticaru tantu

         pu nostru beni.

L'armuzza intra li peni

nun n' ama scurdari

e limosina ama fari

a tutti quanti.

        Priamu lu Diu e li Santi

        nui tutti in cumpagnia

        e Vui Matri Maria

        ni cunsulati.

L' armuzza bannunati

vulėssimu vulari

pi ira a ripusari

in Paradisu.

       E Paradisu sia

       accussė spiramu nui

       ascolta i figli tuoi

      che gridano a Vui pietā.

Pietā gridanu i miseri

che vuoi allura pirduni

e l'eterna paci vunu

luci perpetua. Amen.

 

[Ringrazio chi mi ha aiutato (ed in particolare la signora Rosa Gagliano in Arena, detta “Lacagnina”, di ottantacinque anni) nella raccolta di questi testi che sembravano destinati a finire nel dimenticatoio. Poterli recuperare significa non solo salvare gli sprazzi di autentica poesia che qua e lā contengono, ma anche mettere a disposizione delle future generazioni e degli studiosi un patrimonio ricco di informazioni sulla cultura popolare (ed in particolare di quella femminile) del nostro passato. Sono graditi ulteriori contributi. E.B.]

 

Hit Counter