FILASTROCCHE E SCIOGLILINGUA MALIZIOSI

 

 

FILASTROCCHE

 

 

NDRINDRI'

Ndrindrì,
setti fìmmini p'un tarì

 

U tarì è stralucenti
setti fimmini p'un serpenti

 

U serpenti è senza cura
setti fimmini pi na mula

 

E la mula jetta càuci
setti fimmini pi na fàuci 

 

E la fauci  è senza  pizzu
setti fìmmini p' un firrizzu

 

U firrizzu è scavigghiatu
setti fimmini p'un carratu

 

U carratu è chinu di vinu
setti fimmini p'un parrinu

 

U parrinu dici a missa
sette fimmini p'a matri batissa

 

A matri batissa frii l'ova

setti fimmini pi mastru Nicola 

 

Mastru Nicola si ni iu a l'urtu

a cògghiri un finùcchiu

 

Truvàu un strunzu pilusu pilusu 

e s’u mangia stu carusu

 

tarì, moneta del Regno delle Due Sicilie di scarso valore – cura, coda – càuci, calci –  fàuci, falce – 

firrizzu, sgabello (di ferula) – scavigghiatu, sconnesso

 

 

ANNA SANT’ANNA

 

Anna, Sant'Anna
cu tessi e cu nganna
chista è la donna chi porta la banna
e la cruna di lu re
vacci tu Pu-li-ci-ne-dda

 

 

CHIOVI, CHIOVI, CHIOVI

 

Chiovi, chiovi, chiovi,

la jatta fa li provi
lu sùrgiu si marita

cu na cùppula di sita

 

 

DUMANI E’ A DUMINICA

 

Dumani è a dumìnica

facimu a festa a Mìnica

 

Mìnica nan c’è

la facimu allu re

 

Lu re è malatu

la facimu allu surdatu

 

Lu surdatu fa la guerra

Giusippina sutta terra

 

 

CLOCLOCLO’

 

(s’intona quando ci si accinge a cercare di far suonare una “zampugnedda”)

 

Clocloclò,             

sutta i casi di Marcerò

 

Si nan suni tanta bedda

iu ti scacc' a tignaredda

 

Cul’i cardedda, cul'i cardedda

facci a palla a vicchjaredda.

 

 

NDILINDILO’

Ndilindilò

murìu Pantò

si ni calàu

nan torna chiù

 

C’ERA NA VOTA UN RE

 

C'era na vota un re

merda a te, merda a te

 

Stu re aviva na figghia

merda pigghia, merda pigghia

 

Sta figghia aviva un’urtu

merda purtu, merda purtu

 

Na stu urtu c'era un pe' r' lumìa

merda a tìa, merda a tìa

 

Na stu urtu c'era un pe' r'aranci

merda mangi, merda mangi

 

Na stu urtu c'era un pe' r' rusciulijddu

stuiàtivi tutt’u mussijddu

 

 

SCIOGLILINGUA MALIZIOSI

(da recitare più volte, velocemente e senza fermarsi)

 

 

SUTTA UN PALAZZU

 

Sutta un palazzu

c'è un cani pazzu.

Te pazzu cani

stu pezzu di pani.

 

 

MI NGINUCCHIAI

 

Mi nginucchiài

cugghijnnu cutugna.

Sijnnu cu ttia

cutugna cugghiva.

 

 

Hit Counter